cloud sm藍天穿透濃綠/
紫晶葡萄垂掛滿架/
雲朵似棉絮絲柔/擁抱/
往日的歡笑/
妳說/手術初癒/
心也壞了/肝也壞了/
送妳一片雲/


就像/
女媧補天/
空閒時/
也好補補心/補補肝/

金麥垂下了重穗/雲浪滾滾/
浪花深處/有我們/
一起踏過青稞麥田的足印/
妳說/頭腦沒壞/
送妳一片雲/
空閒時/
也好動動腦/
任意調和/
潑墨的夏日/風野雲動/
在胸襟/

x x x     

看高空白雲飄移/
葡萄藤架/熱鬧非凡/
鳥雀搶食紫晶葡萄/
麥田仍有/我們的足印/
妳揮別我們/
悄悄走了/
送妳一片雲/
想我們時/
捎一片雲過來/
也好/